Cübbeli Ahmet: Bakireyle evlenmek ömrü uzatır

Cübbeli Ahmet: Bakireyle evlenmek ömrü uzatır

110
0
PAYLAŞ

Verdiği sohbetlerle dikkat çeken Cübbeli Ahmet, Vahdet gazetesi için yazdığı yazısında ilginç bir konuya değindi. Hz.Ali’nin ömrü uzatan 4 şey ile ilgili söylediklerine yer veren Cübbeli, şunları söyledi; “Haz­re­ti Ali Efen­di­miz 4 şey ömür art­ı­rır bu­yu­ru­yor. Bun­lar öğ­le vak­tin­de el­ma ye­mek, ba­ki­rey­le ev­len­mek, akan su­da yı­kan­mak, so­la doğ­ru uyu­mak­tır. Çün­kü so­la doğ­ru ya­tın­ca kalp ra­hat­la­dı­ğı için ömür uzar. “Ho­ca Efen­di sen bi­zi ça­buk mu gö­tür­mek is­ti­yor­sun da sa­ğa ya­tın di­yor­su­n” di­yen­le­re ce­va­ben; za­ten az yer, sa­ğa ya­tar­sa­nız so­run yok, uzun ya­şar­sı­nız.”